Etkin Katılım Çağrısı


Linux Kullanıcıları Derneği’nin düzenlediği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin destek verdiği 2. Özgür Yazılım Konferansı 20-21 Haziran 2008 tarihleri arasında TOBB ETÜ’de yapılacak.

Konferansımızda yer alacak konu başlıkları:
1.Yeni başlayanlar, masa üstü, kurulum, dağıtımlar
2.Geliştirme araçları, diller, kütüphaneler
3.Sunucu, ağ servisleri, güvenlik
4.Yasal konular, lisanslar, özgür yazılım politikaları
5.Başarı öyküleri, kurumsal uygulamalar
6.Türkiye’de geliştirilen projeler
7.Linux/Özgür Yazılım ve Yaşam

Konferans Bildiri:

Kısa bildiriler yukarıda belirtilen konu başlıklarında yapılmış araştırma, incelemelerle proje ve kavramların tanıtımına ilişkin
sunulardan oluşacaktır. Sunular 20 dk.’yı geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

Gibi farklı biçim ve amaçlarla yapılabilir. Çalışma toplantılarının önkayıtlı ya da önkayıtsız olarak ilgili herkese açık olması,
konuyla ilgili yeterli sayıda insanın olması, Linux ve özgür yazılımla ilgili olması gereklidir. Program kurulu çalışma grubu önerilerini camianın ilgisi ve yararına göre değerlendirecek ve Çalışma toplantıları, ve konferans programında duyurulacaktır.

Bildiri ve Çalışma Toplantısı Öneri Şekilleri

Bütün bildiri, seminer ve toplantıların dili Türkçe’dir. Bildiri, seminer ve toplantı önerileri programa alınan kişiler programda
yazılıolan tarih ve saatte etkinliğe katılmayı tahahhüt ederler. Bildiriler için http://openconf.linux.org.tr adresinden kayıt
yaptırılmalı ve bilgiler doldurulmalıdır. Bildirinin adı ve özeti, hangi konuda olduğu, ve bildiri sunusunun elektronik hali bu form aracılığıyla program kuruluna iletilecektir. Bildiriler özetlerine göre değerlendirilecek, kabul edilen bildirilerden geniş özet istenecektir

Sununun elektronik hali OpenOffice Impress formatında ya da PDF formatında olmalıdır.

Çalışma Toplantısı önerisi için aşağıdaki bilgiler doldurularak http://openconf.linux.org.tr adresine girilmelidir veya yüklenmelidir.
Not kısmına bunun calisma toplantısı belirtilmelidir.

Çalışma toplantısının adı:
Toplantı amacı, teması, yararı:
Destekleyen grup ve topluluklar:
Toplantı hedef kitlesi:
Katılım bilgi düzeyi:
Tahmini katılımcı sayısı:
Toplantı tanıtım mektubu

Bildiri ve Çalışma Toplantısı Önerisi İçin Son Gün: 31 Mayıs 2008